Naši lidé

Dagmar Rysová

Dagmar Rysová

Kopřivnice je mým městem již čtyřicet let a za dobu, kdy zde s rodinou žijeme, se mi tohle město stalo domovem. Mám ho ráda a jeho okolí mi dodává energii. Vychovali jsme tu tři děti, těšíme se z vnoučat, dožili tu naši rodiče, mám tu přátele a známé.

Celý život jsem pracovala s lidmi a všechna svá profesní uplatnění jsem brala jako službu. Začínala jsem jako knihkupec, později jsem pracovala v oblasti kultury nejdříve jako dramaturg a produkční Klubu Nora a pak Kulturního domu v Kopřivnici. V mezidobí jsem pracovala jako koordinátor strategického plánování.

Od roku 2002 jsem v Zastupitelstvu města Kopřivnice za SNK, z toho dvanáct let jsem měla možnost pracovat v pozici místostarostky.

Na radnici jsem měla průběžně v garanci oblast sociálních věcí, životního prostředí, školství, kultury, majetku, bydlení a projektu Zdravé město a místní Agenda21. Vždy jsem se snažila pracovat koncepčně, v jednotlivých oblastech nastavovat dlouhodobé cíle. Proto i nyní, kdy SNK pracuje v opoziční roli podporuji projekty a plány, které vycházejí ze strategických materiálů města a nejsou limitovány volebním obdobím.

V současné době jsem členkou Finančního výboru a Komise pro strategický rozvoj a průběžně se zapojuji do různých pracovních skupin.

Mou snahou a přáním je, aby Kopřivnice byla městem nejen s obdivuhodnou automobilovou tradicí, ale také městem s perspektivní a vlídnou současností. Městem, kde se bude dobře žít dalším generacím a které se umí postarat o své starší spoluobčany.

Vzhledem k tomu, že od doby, kdy SNK vzniklo, uplynulo téměř dvacet let, je nanejvýš vhodné předat své zkušenosti a znalosti lidem mladším. Jsem ráda, že mohu podpořit nového lídra a další nové osobnosti naší kandidátky.

Sdílejte