Naši lidé

David Monsport

David Monsport

Od svého narození v roce 1979 bydlím a hrdě se hlásím ke svému milovanému městu jménem Kopřivnice. V sousedním Příboru jsem vystudoval Masarykovo gymnázium a nejen díky názvu této vzdělávací instituce jsem se později začal zajímat o činnost našeho prvního československého prezidenta. Vztah k Masarykovi jsem získal postupem doby zejména díky činnosti kopřivnického klubu Masarykova demokratického hnutí a především dvěma osobnostem Lubomíru Sazovskému a Ladislavu Cvíčkovi. Vždy jsem se velmi aktivně podílel na mnoha volnočasových aktivitách, proto jsem si zvolil pro své vysokoškolské studium obor Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem vykonal v únoru 2011 a dále v lednu 2016 státní závěrečnou zkoušku. Od roku 2020 jsem dálkovým studentem Pedagogické fakulty v Ostravě, kde se věnuji přípravě učitelské profese se zaměřením na Občanskou výchovu a Informační a komunikační technologie pro žáky 2. stupně základních škol.

Na kopřivnické radnici jsem pracoval v roce 2005 až 2006 na pozici koordinátora projektu Zdravé město a Místní agenda 21 a poté dva roky jako Koordinátor projektu operačního programu rozvoj lidských zdrojů. Posledních 15 let pracuji jako vedoucí TV studia v Kabelové televizi Kopřivnice. Mimo to jsem se například spolupodílel na scénáři a natáčení dokumentu „Běh rodným krajem Emila Zátopka a Dana Zátopková“ vydané u příležitosti životního jubilea Dany Zátopkové a kopřivnického rodáka E. Zátopka. Dále jsem se podílel na preventivním filmu – „Hráči se životem“ a preventivní klipy z cyklu „Víte, co dělá Vaše dítě“ jejichž cílem bylo upozornit na sociálně patologické jevy (představit možné důsledky a nabídnout návod, jak se jim vyvarovat). Do preventivních programů patřily tzv. sociální reklamy týkající se finanční gramotnosti, zaměřené na podomní prodej a půjčky.

Jednou z dalších činností je moderování společenských akcí jako např. plesy, oceňování čestných občanů, osvětové kampaně. Připravoval jsem a realizoval několik dětských táborů včetně programové skladby a ekonomiky, organizoval šest ročníků přehlídky všech volnočasových aktivit s názvem Schody a v letech 2007 až 2010 byl koordinátorem Dětského zastupitelstva Kopřivnice.

Mezi mé zájmy a záliby patří sport obecně, především turistika, běh, tanec, dále četba knih všech žánrů a komunální politika. Od roku 2018 jsem členem Masarykova demokratického hnutí a v roce 2021 jsem byl zvolen do jeho Předsednictva.

Ve městě mě nejvíce zajímá a aktivně se zapojuji do oblasti kultury a sportu, sociální oblasti, Zdravého města a Místní Agenda 21, životního prostředí, strategického plánování a marketingu města.

Sdílejte