Aktuality

Co je za námi a kam směřujeme

Co je za námi a kam směřujeme

Sdružení nezávislých Kopřivnice vstoupilo do zastupitelstva města Kopřivnice po volbách v roce 2002 a stalo se součástí koalice a vedení města. Od té doby se aktivně účastní voleb a podílí se výrazně na rozvoji našeho města iniciací a podporou rozumných a dlouhodobých projektů.

Jsme si vědomí faktu, že všechno má svůj vývoj, mění se život, technologie a s tím i potřeby lidí. Přestože SNK není strana, tvořil ji (až na jedinou výjimku) konstantní a kompaktní tým osobností, kterým leží na srdci kvalita života v našem městě, jeho tradice a rozvoj tak, aby se v Kopřivnici žilo dobře.

Naše kandidátka do dalšího období je složena z lidí zodpovědných, nesoucích sebou morální hodnoty a profesionalitu. Vzhledem k tomu, že od doby, kdy SNK vzniklo a většina z nás byla na vrcholu osobních i profesních sil uplynulo téměř dvacet let, je nanejvýš vhodné předat své zkušenosti, znalosti a podporu lidem mladším. Osobně jsem celou věc dobře zvážila a snažila se do dalšího období najít lídra, se kterým by se SNK stalo opět přínosným partnerem pro budoucí radniční koalici.

Na kandidátce SNK najdete zajímavé lidi, kteří nabízejí zkušenosti z různých oborů a zároveň se podílejí mimo svou profesi jako organizátoři nebo aktivní účastníci na akcích a činnostech, které přinášejí obyvatelům města pozitivní přínos. Jsou zde lidé, kteří přinášejí nové myšlenky a jejichž nápady jsou perspektivou do budoucna.

S programem SNK i lidmi, kteří jej chtějí naplňovat Vás budeme postupně blíže seznamovat.

Dagmar Rysová, členka Zastupitelstva Města Kopřivnice za Sdružení nezávislých Kopřivnice

Sdílejte