Naši lidé

Milan Chaloupka

Milan Chaloupka

Kvalitní vzdělávání na všech stupních vzdělávacího systému je zárukou pro lepší budoucnost jak samotného jedince, tak i celé společnosti.

V Kopřivnici bydlím od dob ukončení svého studia v roce 1983. Město a hlavně Beskydy mi připomínají Jeseníky, odkud pocházím. Celou dobu jsem pracoval na ZŠ v různých pozicích – učitel, zástupce ředitele, ředitel školy. Sledoval jsem a stále sleduji vývoj školství nejenom ve státě, ale hlavně v Kopřivnici.

Svými zkušenostmi a poznatky bych rád přispěl k dalšímu rozvoji.

Sdílejte