Naši lidé

Zuzana Jalůvková

Zuzana Jalůvková

Přála bych si, aby město Kopřivnice bylo příjemným místem k životu pro občany všech věkových kategorií, od malých dětí po seniory.

Od narození žiji v Kopřivnici, mám tři dospělé děti a šest vnoučat.

Při zaměstnání jsem vystudovala bakaláře na Univerzitě Karlově, obor personální řízení a andragogika. 22 let jsem pracovala v různých pozicích v TATŘE Kopřivnici a dále ve dvou zahraničních firmách v oblasti personalistiky. Svoji pracovní kariéru jsem ukončila jako specialista evidence a dávek PvN na Úřadu práce. Nyní jsem v důchodu.

Vzhledem k tomu, že celým mým profesním životem se prolíná práce a komunikace s lidmi, zajímám se o způsoby a formy komunikace Města Kopřivnice směrem k občanům.

Další částí, které se aktivně věnuji a chci se věnovat i nadále, je oblast sociální. Tato oblast je mi blízká i proto, že mám osobní zkušenost z práce dobrovolníka v sociálních službách a jako osoba pečující o seniora závislého na pomoci druhé osoby. Každým rokem se ve městě zvyšuje podíl seniorů, a proto se chci podílet na zlepšování podmínek pro jejich život v Kopřivnici.

Jsem členkou Komise sociální a zdravotní a členkou a hospodářem zapsaného spolku Máš čas?

Věnuji se také oblastí životního prostředí, především ekologickému nakládání s odpady, recyklaci, cirkulární ekonomice, veřejné zeleni a chování v souladu s přírodou.

Mými zájmy jsou rodina, kultura (aktivně jsem hrála divadlo v Loutkohereckém souboru Rolnička), jízda na kole, turistika, ruční práce, četba knih a dění kolem nás především na místní úrovni. Jsem členkou Masarykova demokratického hnutí.

Velmi ráda se setkávám s lidmi na veřejných akcích, výstavách, koncertech a přednáškách.

Sdílejte